Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Dzięki cookies nasz serwis działa poprawnie. Polityka plików cookies.

szkodliweSubstancje szkodliwe - wchłanianie Ilość wchłanianych substancji szkodliwych zależy między innymi od: indywidualnych właściwości osobniczych, drogi wchłaniania, przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

U różnych osób przebywających w tej samej hali produkcyjnej, gdzie stężenie substancji szkodliwej w powietrzu było stałe, mogła zostać wchłonięta jej różna dawka.

 

Substancje szkodliwe mogą wchłaniać się 3 drogami, mianowicie drogą:

1. oddechową,

2. pokarmową,

3. przez skórę.


 Droga oddechowa - intensywność wchłaniania

Na intensywność wchłaniania substancji szkodliwych drogą oddechową ma wpływ: wentylacja płuc, wysiłek fizyczny - powoduje on zwiększoną liczbę oddechów i szybsze krążenie krwi, przez co substancje szkodliwe są szybciej rozprowadzane w organizmie.


Droga pokarmowa - intensywność wchłaniania

Na intensywność wchłaniania substancji szkodliwych drogą pokarmową ma wpływ: niewłaściwa higiena rąk - brak mycia rąk przed jedzeniem, spożywanie posiłków na stanowisku pracy, palenie papierosów.


Droga przez skórę - intensywność wchłaniania

Natomiast na intensywność wchłaniania substancji szkodliwych drogą przez skórę ma wpływ: wysiłek fizyczny, wilgotność powietrza lub wysoka temperatura otoczenia - czynniki te mogą spowodować nadmierny wzrost temperatury ciała, co prowadzi do nadmiernej potliwości (w takiej sytuacji może dojść do zwiększonego wchłaniania drogą przez skórę substancji szkodliwych rozpuszczalnych w wodzie), używanie zanieczyszczonej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej - kontakt brudnej odzieży ze skórą może spowodować wnikanie do organizmu substancji szkodliwych, używanie niewłaściwej odzieży ochronnej (np. używana odzież ochronna z za krótkim rękawem może spowodować nadmierne przenikanie substancji szkodliwych do organizmu przez odkryte części skóry), stosowanie niewłaściwych detergentów (środków do mycia rąk, kremów do rąk), które w nadmierny sposób usuwają warstwę łojową ze skóry (wskutek takiego działania naskórek staje się przepuszczalny nie tylko dla wody, ale i substancji szkodliwych).

Pracownicy służby bhp odgrywają szczególną rolę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom mającym kontakt z odpadami niebezpiecznymi. To właśnie śłużba powinniście monitorować i kontrolować właściwą organizację pracy w firmie, a przede wszystkim: przeprowadzać okresowe przeglądy pomieszczeń i stanowisk pracy, na których pracownicy mają kontakt z odpadami niebezpiecznymi, monitorować środowisko pracy m.in. przez analizę przeprowadzanych pomiarów kontrolnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, temperatury, ogrzewania oraz oświetlenia, znać rodzaje i właściwości odpadów niebezpiecznych występujących w firmie oraz ustalać ich stopień szkodliwości, brać udział w opiniowaniu instrukcji bhp w kontakcie z odpadami niebezpiecznymi na określonych stanowiskach, brać udział w ustalaniu zadań w zakresie bhp osób kierujących pracownikami, monitorować przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników i analizować ich wyniki, doradzać w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz kontrolować stosowanie przez pracowników przydzielonego im obuwia roboczego (zakup obuwia na www.gvarant.pl/buty-robocze/, odzieży roboczej, jak również środków ochrony indywidualnej, informować pracodawcę o zaobserwowanych zagrożeniach i nieprawidłowościach oraz doradzać, jakie działania powinny być podjęte w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia.

 

{ads1}

szkodliweSubstancje szkodliwe - wchłanianie Ilość wchłanianych substancji szkodliwych zależy między innymi od: indywidualnych właściwości osobniczych, drogi wchłaniania, przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

U różnych osób przebywających w tej samej hali produkcyjnej, gdzie stężenie substancji szkodliwej w powietrzu było stałe, mogła zostać wchłonięta jej różna dawka.

 

Substancje szkodliwe mogą wchłaniać się 3 drogami, mianowicie drogą:

1. oddechową,

2. pokarmową,

3. przez skórę.


 Droga oddechowa - intensywność wchłaniania

Na intensywność wchłaniania substancji szkodliwych drogą oddechową ma wpływ: wentylacja płuc, wysiłek fizyczny - powoduje on zwiększoną liczbę oddechów i szybsze krążenie krwi, przez co substancje szkodliwe są szybciej rozprowadzane w organizmie.


Droga pokarmowa - intensywność wchłaniania

Na intensywność wchłaniania substancji szkodliwych drogą pokarmową ma wpływ: niewłaściwa higiena rąk - brak mycia rąk przed jedzeniem, spożywanie posiłków na stanowisku pracy, palenie papierosów.


Droga przez skórę - intensywność wchłaniania

Natomiast na intensywność wchłaniania substancji szkodliwych drogą przez skórę ma wpływ: wysiłek fizyczny, wilgotność powietrza lub wysoka temperatura otoczenia - czynniki te mogą spowodować nadmierny wzrost temperatury ciała, co prowadzi do nadmiernej potliwości (w takiej sytuacji może dojść do zwiększonego wchłaniania drogą przez skórę substancji szkodliwych rozpuszczalnych w wodzie), używanie zanieczyszczonej odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej - kontakt brudnej odzieży ze skórą może spowodować wnikanie do organizmu substancji szkodliwych, używanie niewłaściwej odzieży ochronnej (np. używana odzież ochronna z za krótkim rękawem może spowodować nadmierne przenikanie substancji szkodliwych do organizmu przez odkryte części skóry), stosowanie niewłaściwych detergentów (środków do mycia rąk, kremów do rąk), które w nadmierny sposób usuwają warstwę łojową ze skóry (wskutek takiego działania naskórek staje się przepuszczalny nie tylko dla wody, ale i substancji szkodliwych).

Pracownicy służby bhp odgrywają szczególną rolę w procesie zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom mającym kontakt z odpadami niebezpiecznymi. To właśnie śłużba powinniście monitorować i kontrolować właściwą organizację pracy w firmie, a przede wszystkim: przeprowadzać okresowe przeglądy pomieszczeń i stanowisk pracy, na których pracownicy mają kontakt z odpadami niebezpiecznymi, monitorować środowisko pracy m.in. przez analizę przeprowadzanych pomiarów kontrolnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, temperatury, ogrzewania oraz oświetlenia, znać rodzaje i właściwości odpadów niebezpiecznych występujących w firmie oraz ustalać ich stopień szkodliwości, brać udział w opiniowaniu instrukcji bhp w kontakcie z odpadami niebezpiecznymi na określonych stanowiskach, brać udział w ustalaniu zadań w zakresie bhp osób kierujących pracownikami, monitorować przeprowadzanie profilaktycznych badań lekarskich pracowników i analizować ich wyniki, doradzać w zakresie doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz kontrolować stosowanie przez pracowników przydzielonego im obuwia roboczego (zakup obuwia na www.gvarant.pl/buty-robocze/, odzieży roboczej, jak również środków ochrony indywidualnej, informować pracodawcę o zaobserwowanych zagrożeniach i nieprawidłowościach oraz doradzać, jakie działania powinny być podjęte w celu ich wyeliminowania lub ograniczenia.

 

{ads1}