Strona wykorzystuje ciasteczka (cookies). Dzięki cookies nasz serwis działa poprawnie. Polityka plików cookies.

zanieczyszczenie srodowiskaNaukowcy ze Szwecji odkryli, że na rozwój miażdżycy tętnic obwodowych ma wpływ obecność w organizmie człowieka substancji zanieczyszczających środowisko.

 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne (z ang. persistent organic pollutants - POP) to związki chemiczne pochodzące z wysypisk, recyclingu, przemysłu i rolnictwa. Ulegają one bioakumulacji wraz z przechodzeniem przez kolejne ogniwa łańcucha pokarmowego. Wiele z tych substancji nie jest już obecnie stosowanych, jednak ze względu na długi okres półtrwania i bioakumulację, ich poziom w organizmie człowieka rośnie wraz z wiekiem.

Najnowsze dane sugerują, że osoby, które mają wysokie stężenie tych związków we krwi są bardziej podatne na rozwój nadciśnienia tętniczego, otyłości, zespołu metabolicznego i cukrzycy. Naukowcy z dwóch szwedzkich uniwersytetów określili wartości stężeń trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) u 1016 osób. Do badania zostali włączeniu mieszkańcy miasta Uppsala w wieku 70 lat. W celu oceny miażdżycy użyto badania ultrasonograficznego. W krwi badano obecność 16 polichlorowanych bifenyli (PCB), 5 pestycydów, 1 dioksyny oraz BDE 47.

{ads1}

Badacze zaobserwowali, że obecność i stężenia w krwi badanych 7 PCB były skorelowane z obecnością płytek miażdżycowych, a 3 PCB z echogenicznością kompleksu błony środkowej i wewnętrznej tętnicy szyjnej (co jest czynnikiem śmierci naczyniowosercowej). Autorzy pracy uważają zatem, że badane związki mają bezpośredni wpływ na stan naczyń tętniczych, co wiążą z ich potencjałem oksydacyjnym oraz działaniem wywołującym zaburzenie naprawy DNA i cyklu komórkowego w komórkach mięśni gładkich naczyń. Dodatkowo pokazano wpływ POP na receptory hormonów płciowych, co też może przyspieszać rozwój chorób naczyniowosercowych.

 

zanieczyszczenie srodowiskaNaukowcy ze Szwecji odkryli, że na rozwój miażdżycy tętnic obwodowych ma wpływ obecność w organizmie człowieka substancji zanieczyszczających środowisko.

 

Trwałe zanieczyszczenia organiczne (z ang. persistent organic pollutants - POP) to związki chemiczne pochodzące z wysypisk, recyclingu, przemysłu i rolnictwa. Ulegają one bioakumulacji wraz z przechodzeniem przez kolejne ogniwa łańcucha pokarmowego. Wiele z tych substancji nie jest już obecnie stosowanych, jednak ze względu na długi okres półtrwania i bioakumulację, ich poziom w organizmie człowieka rośnie wraz z wiekiem.

Najnowsze dane sugerują, że osoby, które mają wysokie stężenie tych związków we krwi są bardziej podatne na rozwój nadciśnienia tętniczego, otyłości, zespołu metabolicznego i cukrzycy. Naukowcy z dwóch szwedzkich uniwersytetów określili wartości stężeń trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) u 1016 osób. Do badania zostali włączeniu mieszkańcy miasta Uppsala w wieku 70 lat. W celu oceny miażdżycy użyto badania ultrasonograficznego. W krwi badano obecność 16 polichlorowanych bifenyli (PCB), 5 pestycydów, 1 dioksyny oraz BDE 47.

{ads1}

Badacze zaobserwowali, że obecność i stężenia w krwi badanych 7 PCB były skorelowane z obecnością płytek miażdżycowych, a 3 PCB z echogenicznością kompleksu błony środkowej i wewnętrznej tętnicy szyjnej (co jest czynnikiem śmierci naczyniowosercowej). Autorzy pracy uważają zatem, że badane związki mają bezpośredni wpływ na stan naczyń tętniczych, co wiążą z ich potencjałem oksydacyjnym oraz działaniem wywołującym zaburzenie naprawy DNA i cyklu komórkowego w komórkach mięśni gładkich naczyń. Dodatkowo pokazano wpływ POP na receptory hormonów płciowych, co też może przyspieszać rozwój chorób naczyniowosercowych.